https://augst-cultuurfestival.nl/wp-content/uploads/2022/06/20190818-Pleinenfeest-KLEIN-FV-020.jpg

Vrienden van Augst

Berg aan de Maas zonder Oogstdankfeesten / Augst Cultuurfestival is haast niet voor te stellen. Gebleken is dat er binnen – maar ook buiten – Berg aan de Maas veel mensen de stichting een warm hart toedragen en aan dit mooie evenement best een steentje willen bijdragen. Niet alleen in de vorm van vrijwilligerswerk maar ook door ondersteuning in de vorm van een kleine financiële tegemoetkoming.

 

Wat gebeurt er met de gelden?

De binnenkomende gelden worden besteed aan uitgaven met betrekking tot de Augstkoningin. Denk hierbij aan een bijdrage aan het kroningsfeest of de bekostiging van de praalwagen van de Augstkoningin, die ieder jaar het sluitstuk van de Culturele parade vormt.

Spreekt dit initiatief u aan, dan kunt u de Stichting Oogstdankfeest steunen door lid te worden van de ‘Vrienden van Oogstdankfeesten’. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,00 per jaar. Echter alle bedragen zijn welkom, kunt u minder missen prima, wilt u een hogere gift doen, uiteraard ook prima. Het staat iedereen vrij zelf te bepalen hoeveel jaren hieraan bijgedragen wordt. Personen die zich hiervoor aanmelden, krijgen een vermelding op de lijst van de ‘Vrienden van Augst’(tenzij dit niet gewenst is). Deze lijst is te vinden op onze website. Wilt u liever eenmalig een bijdrage leveren, dat kan natuurlijk ook in de vorm van een vrijblijvende donatie.

Spreekt één van deze initiatieven u aan dan kunt u het lidmaatschapsgeld of uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL93 RABO 0105 9003 62 t.n.v. Stichting Oogstdankfeest onder vermelding van uw naam, ‘vrienden’ /donatie en wel/geen vermelding op de website. Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat secretariaat@augst-cultuurfestival.nl.