https://augst-cultuurfestival.nl/wp-content/uploads/2022/06/20190818-Pleinenfeest-KLEIN-FV-020.jpg

Bestuur en commissies

Het Augst Cultuurfestival wordt mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers.

BESTUUR STICHTING OOGSTDANKFEEST

 • Patrick Jager, voorzitter
 • Peter van der Bom, secretaris
 • Rick Coumans, penningmeester
 • Astrid Ceulemans, PR & Sponsoring
 • Elle Horrichs, Food & Drinks
 • Chrit Horssels, Augst Koningin
 • E-mail: secretariaat@augst-cultuurfestival.nl

ONTWERPER AUGST CULTUURPARADE

 • Roy Wagemans

PROJECTGROEP ARTISTIEKE PROGRAMMERING

 • Frank Marx
 • Jos Gijzen

Werkgroep:

 • Roy Wagemans
 • Harm ten Broeke
 • Patty Wenmekers
 • Marc Stoffels
 • Joyce Römers
 • Ilona ten Vaarwerk

PROJECTGROEP FACILITAIR

 • Sander ten Vaarwerk
 • Yanne Gelissen

PROJECTGROEP PR EN SPONSORING

 • Astrid Ceulemans
 • Patrick Jager

Werkgroep

 • Yvonne Jager-Scheijvens
 • Sanne Lijesen
 • Iris Laven
 • Jean Horrichs
 • Carlijn Bouts
 • Brian Ceulemans
 • Funs Marx
 • Frank Huydts
 • Dewi van de Wall